Bravo wants to create an excellent working environment where every member has the comfort like being at their home.
Tâm huyết của Đội ngũ lãnh đạo
Văn phòng mới tại 60 Lê Quang Đạo - Đà Nẵng là tâm huyết nhiều tháng trời của CEO Bravo - anh Đỗ Văn Hoàng. Từ khâu thiết kế, thị công đến lựa chọn nội thất, cảnh quan đều được trau dồi vô cùng tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Đây không chỉ là cột mốc ghi nhớ thành công của Bravo trong thời gian qua mà chính là lời khẳng định định hướng đến tương lai với những mục tiêu cao hơn nữa.
Với điều kiện làm việc tốt như hiện nay, Bravo Team sẽ càng có thêm động lực, có thêm những nguồn cảm hứng để làm việc, cống hiến, chinh phục mục tiêu "TOP 1 Puzzle Game" Toàn cầu trong tương lai.
Contact Us
Whether you need customer support, are interested in doing business with us, or have other questions, here’s how to get in touch.
Address
60 Le Quang Dao, Bac My Phu Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 50000
Hotline
+84 911 675 086
Or you can contact us via